Regijsko preverjanje ekip prve pomoči

Na podružnični šoli  Dol pri Hrastniku, je v sredo, 10. aprila 2019, potekalo regijsko preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki so se ga udeležile ekipe OŠ  Zbora odposlancev Kočevje, OŠ  Jurija Vege Moravče, OŠ  Šmartno pri Litiji, OŠ  Toneta Okrogarja Zagorje, OŠ  Trbovlje in OŠ  narodnega heroja Rajka Hrastnik.

Ekipe so pokazale zavidljiv nivo znanja pri nudenju prve pomoči in oskrbi ponesrečencev, prav tako pa pri poznavanju osnov prve pomoči in o zgodovini RK, kar so pokazale z odlično rešenimi testi.

Ocenjevalci so bili z videnim zadovoljni in ob koncu smo seveda dobili dve ekipi, ki se bosta udeležili državnega preverjanja na Debelem rtiču, 11. maja 2019.

To je ekipa OŠ Zbora odposlancev Kočevje ter ekipa OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik , ki jo sestavljajo: Lejla Rotić, Sair Kahteran, Rudi Val Zavrašek, Filip Jontez, Eva Dornik, Nina Volaj, Polona in Tjaša Kajič.