EKSKURZIJA V RIBNICO, Lara Audič


V sredo, 24. aprila, smo se učenci likovnega snovanja odpravili na ekskurzijo v Ribnico, kjer smo si ogledali muzej suhe robe in se preizkusili v ročnih spretnostih.

Razdelili smo se v dve skupini.  Prva skupina si je najprej ogledala ostanek Ribniškega gradu in poslušala o njegovi bogati zgodovini. Zgrajen je bil na začetku 12. stoletja, njegovi prvi gospodarji pa so bili Turjačani. Med vojno je grad služil različnim namenom, saj je bil ob začetku vojne v njem nastanjen pehotni polk starojugoslovanske vojske. Leta 1943 je bila v gradu partizanska bolnišnica, ob koncu vojne pa je bil poškodovan in uničen. Leta 1958 je bil v njem ustanovljen muzej narodopisnega oz. etnografskega značaja. V nadaljevanju smo si ogledali razstavo suhe robe in lončarstva, kjer so nam predstavil tudi čarovnice. Med ogledom čarovniške sobe smo poslušali odlomek o sojenju ženski, ki je bila obtožena čarovništva.

Medtem se je druga skupina preizkusila v ročnih spretnostih v rokodelskem centru Ribnica. Nekateri so izdelovali majhne košarice, drugi pa oblikovali različne lončene predmete. Med delom smo izvedeli kar nekaj zanimivih stvari o izdelovanju in zgodovini suhe robe. Suha roba je oznaka za izdelke domače lesne obrti, ki se je že pred stoletji uveljavila na Ribniškem. Ljudje na tem območju, ki niso imeli dovolj zemljiške posesti, so si morali dodaten zaslužek iskati zunaj kmetijstva. Pričeli so uporabljati les iz okoliških gozdov, iz katerega so izdelovali izdelke suhe robe, kot so najrazličnejša orodja, uporabne in okrasne predmete iz lesa – žlice, koše, grablje, metle in podobno.

Po končanem ogledu in delu smo se polni vtisov in novih doživetij odpeljali domov.